Połączenie szyfrowane

INTERWENCJA – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Usługa jest anonimowa

Wiadomość zostanie dostarczona bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Weterynarii


Akceptowane rozszerzenia plików (4)
Maksymalna wielkość pliku: 5 MB

(1) Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich niepodanie spowoduje, że zgłoszona Interwencja będzie skargą anonimową i nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia. Informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych oraz o obowiązującej polityce prywatności dostępne są tutaj
(2) Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich niepodanie może spowodować, że interwencja w opisanej przez Panią / Pana sprawie może nie być możliwa
(3) W celu dodania pliku (plików) o większej objętości niezbędne jest jego (ich) skompresowanie do jednego pliku w postaci archiwum zip
(4) Akceptowane rozszerzenia plików: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,zip

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Połączenie szyfrowane