do góry

Ochrona zwierząt

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 

Ustawa o ochronie zwierząt określa zasady postępowania w odniesieniu do zwierząt kręgowych. Poszczególne rozdziały tej ustawy odnoszą się do:

Nadzór nad przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt, sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.