do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://interwencja.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Udzial-Zastepcy-Glownego-Lekarza-Weterynarii-Pana-Pawla-Niemczuka-w-14tym-posiedzeniu-Stalej-Grupy-Ekspertow-ds.-ASF-w-Europie-GF-TADs-/idn:1086
Drukuj grafikę : tak / nie

Udział Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, Pana Pawła Niemczuka, w 14tym posiedzeniu Stałej Grupy Ekspertów ds. ASF w Europie (GF TADs)

Udział Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, Pana Pawła Niemczuka, w 14tym posiedzeniu Stałej Grupy Ekspertów ds. ASF w Europie (GF TADs)

Aktualności 2019-09-10

W dniach 10 i 11 września 2019 r. odbywa się w Sofii, w Bułgarii 14te spotkanie Stałej Grupy Ekspertów ds. ASF w Europie. Grupa ta powstała aby budować bliską współpracę pomiędzy krajami dotkniętymi afrykańskim pomorem świń (ASF) i poprzez to rozwiązywać problem związany z tą chorobą w bardziej zespołowy i zharmonizowany sposób w całej Europie. Spotkania Grupy są unikalną okazją aby zaangażować dotknięte chorobą kraje w owocny regionalny dialog i osiągnąć zwiększoną przejrzystość. Spotkania oferują idealne ramy do dyskusji wspólnych/zharmonizowanych środków łagodzących opartych wyłącznie na naukowych i technicznych podstawach.

W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele służb weterynaryjnych krajów dotkniętych ASF (Belgia, Bułgaria, Białoruś, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Federacja Rosyjska, Ukraina). Spotkanie jest także otwarte dla przedstawicieli wszystkich innych krajów europejskich, którzy mogą uczestniczyć na zasadzie obserwatora.

Tematem spotkania w Sofii jest „Dochodzenie epizootyczne i gromadzenie odpowiednich danych” (Outbreak investigation and relevant data collection).

W dniu 10 września Dr Niemczuk przedstawił prezentację nt. aktualnej sytuacji w zakresie ASF w Polsce.