do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://interwencja.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Renegocjacja-zapisow-swiadectwa-dla-suchej-karmy-eksportowanej-do-Republiki-Bialorusi-/idn:976
Drukuj grafikę : tak / nie

Renegocjacja zapisów świadectwa dla suchej karmy eksportowanej do Republiki Białorusi

Renegocjacja zapisów świadectwa dla suchej karmy eksportowanej do Republiki Białorusi

Aktualności 2019-06-04

W związku z licznymi interwencjami Głównego Lekarza Weterynarii, w tym również w Komisji Europejskiej, pismem z dniem 25 kwietnia 2019 r. Departament Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi wyraził zgodę na wykreślanie w punkcie 4.5 Świadectwa weterynaryjnego dla eksportowanej z Unii Europejskiej do Unii Celnej niepuszkowanej/suchej karmy pochodzenia zwierzęcego dla zwierząt domowych i ozdobnych, nieprzeznaczonych do produkcji żywności dla ludzi (identyfikator 29) słów „ботулинистический токсин / toksyna botulinowa” w przypadku dostaw do Republiki Białorusi. Powyższe wykreślenie musi być dokonywane przez wystawiającego świadectwo urzędowego lekarza weterynarii oraz potwierdzane urzędową pieczęcią i podpisem. Jednocześnie strona białoruska nie wyraziła zgody na zastosowanie podobnej zmiany w Świadectwie weterynaryjnym dla paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (identyfikator 03).