do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://interwencja.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Informacja-o-warunkach-eksportu-wieprzowiny-na-rynek-Portoryko-Guam-Marianow-Polnocnych/idn:1076
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja o warunkach eksportu wieprzowiny na rynek Portoryko, Guam, Marianów Północnych

Informacja o warunkach eksportu wieprzowiny na rynek Portoryko, Guam, Marianów Północnych

Aktualności 2019-08-30

W nawiązaniu do zainteresowania eksportem wieprzowiny na rynek Portoryko, Główny Lekarz Weterynarii informuje o warunkach eksportu ww. towarów na wskazany rynek.

Portoryko jest uznawane za część Stanów Zjednoczonych, w związku z powyższym, wywóz mięsa wieprzowego i produktów z wieprzowych z Polski do Portoryko jest objęty odpowiednimi regulacjami właściwych służb USA, a także podlega restrykcjom nałożonym na Polskę przez amerykańską służbę Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS).

Wysyłki mięsa wieprzowego i produktów mięsnych wieprzowych z Polski mogą być prowadzone wyłącznie z polskich zakładów uprawnionych do eksportu na rynek USA, przy użyciu następujących bilateralnie uzgodnionych z USA wzorów świadectw:

 - Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla świeżego mięsa i podrobów eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

 - Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla produktów mięsnych eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Jednocześnie, takie same zasady eksportu mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego z Polski obowiązują w innych terytoriach zamorskich USA, jak Mariany Północne i Guam.

Powyższe informacje zostały przekazane do lokalnych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej.