do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://interwencja.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Doroczne-spotkanie-Glownych-Lekarzy-Weterynarii-Litwy-Lotwy-Estonii-oraz-Polski/idn:1079
Drukuj grafikę : tak / nie

Doroczne spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski

Doroczne spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski

Aktualności 2019-09-02

W Augustowie odbyło się spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski.

W dniach od 30 sierpnia do 1 września 2019 r. w Augustowie miało miejsce doroczne spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski.

Spotkanie GLW Litwy, Łotwy, Estonii i Polski

Wiodącymi tematami spotkania były:

- wdrażanie w poszczególnych krajach zasad bioasekuracji gospodarstw z uwzględnieniem możliwości przyznawania odstępstw dotyczących przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia bez konieczności badań laboratoryjnych krwi na 7 dni przed wywozem zwierząt,

- przemieszczeń świń z obszarów objętych ograniczeniami w jednym kraju do obszarów objętym ograniczeniami w drugim.

Spotkanie GLW Litwy, Łotwy, Estonii i Polski

Z przedstawianych przez poszczególne kraje informacji wynika, że egzekwowane wymagania bioasekuracji obejmują elementy wskazane w Strategicznym podejściu do zarządzania ASF dla Unii Europejskiej. I generalnie w krajach bałtyckich istnieje podział na gospodarstwa komercyjne i utrzymujące świnie na własny użytek.

Uzgodniono, również  konieczność dalszego wypracowania jednolitych wzorów dokumentów służących do wcześniejszej wymiany informacji o wysyłkach świń do poszczególnych krajów.

 

Spotkanie GLW Litwy, Łotwy, Estonii i Polski