do góry
Strona główna/Aktualności/ Spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii i Szefów Służb ds. Bezpieczeństwa Żywności w Wiedniu

Spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii i Szefów Służb ds. Bezpieczeństwa Żywności w Wiedniu

Aktualności 2018-10-11

W dniach 8-9 października w Wiedniu odbyło się spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii (GLW) i Szefów Służb ds. Bezpieczeństwa Żywności w ramach posiedzenia grupy roboczej Rady UE. Spotkanie GLW było poprzedzone konferencją „Ognisko choroby przenoszonej przez żywność - transgraniczne badanie przypadku”. W obu wydarzeniach uczestniczył Główny Lekarz Weterynarii, Paweł Niemczuk oraz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Grzegorz Hudzik.

Podczas spotkania Głównych Lekarzy Weterynarii omawiano wyniki Konferencji Komisji Regionalnej OIE, wyniki kwestionariuszy Prezydencji dotyczących narzędzia audytowego OIE o nazwie PVS, wyzwań strategicznych dla zintegrowanego systemu kontroli łańcucha żywnościowego i strategii zwalczania ASF oraz stanu spraw odnośnie prac nad aktami delegowanymi i wykonawczymi do Prawa Zdrowia Zwierząt oraz Rozporządzenia o Kontrolach Urzędowych.

W programie spotkania znalazły się również kwestie dotyczące transportu zwierząt w miesiącach letnich oraz kontroli retrospektywnych, informacja na temat ostatniego spotkania Komisji Wykonawczej EUFMD, a także wyniki ostatniego spotkania grupy roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii,  które odbyło się w Brukseli w dniu 4 października br.

Spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii i Szefów Służb ds. Bezpieczeństwa Żywności w Wiedniu