do góry
Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Żywność pochodzenia zwierzęcego/Listy zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek UE oraz rynek krajowy

Listy zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek UE oraz rynek krajowy

  1.  Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004:
  2. Wykaz zakładów zarejestrowanych, zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE oraz nieobjętych dyrektywą 2002/4/WE

Lista zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek krajowy

  1. Wykaz zakładów zarejestrowanych, nieobjętych dyrektywą 2002/4/WE
  2. Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004